En vanlig dag på jobbet ska
inte innehålla trakasserier

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig? Du kanske tänker på det tråkiga maskinkaffet, ett trevligt kundmöte eller frustrationen när kopiatorn krånglar? Du kanske kan vara stressad mellan patientmöten eller nöjd med att bygget blev klart i tid? För många värmlänningar är det en bra dag. För det är en dag fri från förolämpningar, sexuella anspelningar eller utfrysning. En dag när du inte behöver vara orolig för att bli trakasserad.

Trakasserier är någon form av kränkande beteende som har koppling till kön, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller ålder. Värmlänningar utsätts dagligen för trakasserier på sin arbetsplats och vi vet att problemet är utbrett. Rädslan att anmäla och okunskapen eller oviljan som kan finnas hos arbetsgivare har gjort att det är svårt att ta tag i problemet.

Nu startar Brottsförebyggande Centrum i Värmland en kampanj tillsammans med sju fackliga organisationer för att uppmärksamma problemet. På den här sidan kan du ta del av berättelser från verkligheten. Du har också möjlighet att berätta dina egna upplevelser anonymt samt få kostnadsfri rådgivning.

Tillsammans står vi upp mot trakasserier på arbetsplatsen.

Telefontider: Måndagar 13:30 – 15:00 Tisdagar 10:00 – 11:00

Det här är en informationskampanj för att synliggöra vårt arbete mot trakassering i arbetslivet.

Jobbigt

Jag har en ganska fyllig byst och har ofta fått höra att det borde vara jobbigt för ryggen med så mycket framtyngd och att jag borde testa att hålla en colaburk mellan brösten och filma det. En kollega brukar alltid ta mig lite lätt på rumpan när man går förbi eller ber om hjälp. En annan kollega skrev till mig att han vill köra ner sin tunga i min hals. Alla på jobbet vet om problemen, men ingen vågar göra något..

Trakasserier

När jag skulle byta avdelning sade min chef till mig: ”Vems rumpa ska man nu titta på då när du försvinner?”. Han har trakasserat flera kvinnor med grova skämt och nedsättande kommentarer. Blev så förbannad när ingen sa nåt. Högsta chefen hade flera ”snack” med honom men det hände INGENTING!

utfryst

Jag blir utfryst på mitt jobb för att jag har autism.

Tycker inte om kristna

På mitt förra arbete tyckte de flesta att om man var kristen var man dum i huvudet. Det sades helt öppet i fikarummet. Det skämtades ofta om kristna. De flesta visste om att jag gick i kyrkan men ingen frågade hur jag upplevde diskussionerna.

Älskar en kille

Jag är en kille som blivit utsatt på grund av min sexuella läggning. När jag berättade för grabbarna på bygget att jag blivit tillsammans med en kille förändrades allt. Chefen var märkbart obekväm när jag var i rummet och en del av kollegorna som tidigare varit trevliga drog sig undan. Jag har hört hur de har skämtat om mig bakom min rygg.

Ifrågasätter mig

Jag har lättare autism. Jag jobbar inom vården och jag klarar mina arbetsuppgifter men ibland tar det lite längre tid. Jag har även ibland dagar där jag mår sämre och får sjukskriva mig. Min chef bemöter mig bra och vet att jag kan men flera av kollegorna ifrågasätter mig. De gör ibland om det jag gjort fast jag gjort rätt. Jag får kommentarer om att jag som har autism kanske inte borde arbeta inom vården fast de inte kan visa på något konkret jag gör fel. Ofta när jag kommer in i fikarummet blir det tyst.

Stereotyp jargong

På min arbetsplats kan man nästan säga vad som helst. Några tycker det görs med hjärtlighet men vi är flera som tycker det är oacceptabelt. Om någon äldre sätter sig bredvid någon yngre av motsatt kön på ett möte sägs det ofta att den äldre tycker om lammkött. Det dras massa sexistiska skämt och frågor av sexuell karaktär. Det talas öppet om hur personer från mellanöstern är och om man säger emot är man pk.

Kvinna och invandrare

Jag har en arbetskamrat som ”skämtat” flera gånger om att jag bara har mitt jobb för att jag är kvinna och invandrare. Att jag fick mångfaldsplatsen. Många av de andra skrattar ofta.

Har du lärt dig äta fläsk?

Jag är muslim och äter inte fläskkött. På mitt arbete är vi ute mycket om dagarna men äter lunch tillsammans i personalmatsalen. Varje vecka är det alltid någon som frågar ”har du lärt dig äta fläsk än?” eller säger ”du går miste om så mycket gott!”. Om någon sa så en gång hade jag inte brytt mig, jag kan ta ett skämt. Men jag får höra det hela tiden… Det är inte ok.

Blickar på min kropp

Under en sommar arbetade jag i en glasskiosk. Vi var alltid minst två som arbetade i kiosken och vi hade rullande schema. En manlig arbetskamrat gav mig alltid så konstiga blickar och jag märkte ofta hur han stirrade länge på mina bröst. När jag sa ifrån någon gång svarade han att ingen kan bestämma var man får titta någonstans och att jag var så vacker så han kunde inte hejda sig. Jag tog upp det med min chef som skrattade åt hela situationen och tyckte jag skulle ta det hela som en komplimang.