Diskrimineringsombudsmannen förklarar trakasserier och sexuella trakasserier såhär:

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. För att omfattas av diskrimineringslagen måste det kränkande agerandet ha samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna.

Trakasserier kan till exempel vara att ge uttryck för förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar, med koppling till diskrimineringsgrunderna.

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.

Trakasserier och sexuella trakasserier är ett beteende som är oönskat. Det är den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat eller kränkande. Enligt lagen måste den som trakasserar förstå hur agerandet upplevs för att det ska bli fråga om trakasserier eller sexuella trakasserier. Det är därför viktigt att den som är trakasserad klargör för den som trakasserar att beteendet är obehagligt och ovälkommet. I vissa situationer kan kränkningen vara så tydlig att inga påpekande krävs från den som känner sig trakasserad.

Läs mer om trakasserier och sexuella trakasserier på Diskrimineringsombudsmannen webbplats.

En vanlig dag på jobbet ska
inte innehålla trakasserier

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig? Du kanske tänker på det tråkiga maskinkaffet, ett trevligt kundmöte eller frustrationen när kopiatorn krånglar? Du kanske kan vara stressad mellan patientmöten eller nöjd med att bygget blev klart i tid? För många värmlänningar är det en bra dag. För det är en dag fri från förolämpningar, sexuella anspelningar eller utfrysning. En dag när du inte behöver vara orolig för att bli trakasserad.

Trakasserier är någon form av kränkande beteende som har koppling till kön, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller ålder. Värmlänningar utsätts dagligen för trakasserier på sin arbetsplats och vi vet att problemet är utbrett. Rädslan att anmäla och okunskapen eller oviljan som kan finnas hos arbetsgivare har gjort att det är svårt att ta tag i problemet.

Nu startar Brottsförebyggande Centrum i Värmland en kampanj tillsammans med sju fackliga organisationer för att uppmärksamma problemet. På den här sidan kan du ta del av berättelser från verkligheten. Du har också möjlighet att berätta dina egna upplevelser anonymt samt få kostnadsfri rådgivning.

Tillsammans står vi upp mot trakasserier på arbetsplatsen.

Telefontider: Måndagar 13:30 – 15:00 Tisdagar 10:00 – 11:00

Det här är en informationskampanj för att synliggöra vårt arbete mot trakassering i arbetslivet.