Agera Värmland är en ideell förening som startade 1995 med ändamål att verka för mänskliga rättigheter och demokrati. Sedan 2014 driver föreningen med stöd av MUCF en av Sveriges antidiskrimineringsbyråer. Antidiskrimineringsbyråns uppdrag är bland annat att utbilda inom diskriminering och mänskliga rättigheter och att erbjuda kostnadsfri rådgivning i Värmland. Mer om verksamhetens uppdrag finns i Förordning (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering.

 

Kontaktformulär
Lagring av personuppgifter *
Vi använder och hanterar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy (Öppnas i ny flik).

 

 

Dataskydd

RÅDGIVNING

Vi hjälper dig med frågor och juridisk rådgivning

Som boende i Värmland kan man vända sig till oss med frågor om diskriminering eller för juridisk rådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri.

 

UTBILDNING

Utbilda er med Agera Värmland

Som arbetsgivare i Värmland kan man boka oss för informations och utbildningsinsatser. Vi skräddarsyr utbildningar efter behov.