En vanlig dag på jobbet
- fri från diskriminering

På den här sidan har vi samlat information om diskriminering i arbetslivet och om dina rättigheter och skyldigheter som ledare och som medarbetare. Här hittar du information om diskriminering, stöd i det förebyggande arbetet och vad som gäller enligt lagen. I menyn uppe till höger finns också checklistor till dig som fackligt förtroendevald eller skyddsombud.

Diskriminering är förbjudet inom arbetslivet

Vad gäller egentligen?

Diskriminering i arbetslivet är förbjudet i diskrimineringslagen och arbetsgivare har ett ansvar att aktivt förebygga alla former av diskriminering. Diskriminering handlar om att få sämre behandling än någon annan i samma situation och att det har samband med en diskrimineringsgrund.

För vem gäller det?

Arbetsgivaren, chefer, arbetsledare och andra i arbetsledande ställning är förbjudna att diskriminera. För trakasserier och sexuella trakasserier finns fler bestämmelser.

Alla anställda, även vikarier, inhyrd/inlånad personal, praktikanter, arbetssökande och den som gör en förfrågan om arbete har ett skydd mot diskriminering.

Vilka är vi?

Agera Värmland driver en av Sveriges antidiskrimineringsbyråer med stöd från Myndigheten för civilsamhälles-och ungdomsfrågor (MUCF). Vårt uppdrag är att förebygga och motverka diskriminering. Vi vet att diskriminering är ett svårt ämne och att reglerna i diskrimineringslagen kan vara komplicerade. På den här sidan hittar du grunderna.

 

En vanlig dag på jobbet

För dig som är chef

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och för överträdelser av diskrimineringslagen. Du som chef har ansvar för att se till att ingen diskrimineras på arbetsplatsen genom att ha ett systematiskt förebyggande arbete.

 

En vanlig dag på jobbet

För dig som är medarbetare

Som medarbetare har du rätt till lika möjligheter och rättigheter i arbetslivet oavsett diskrimineringsgrund. Diskrimineringslagen skyddar mot olika former av sämre behandling som har med diskrimineringsgrunderna att göra.

 

En vanlig dag på jobbet

Till dig som är fackligt förtroendevald

Som förtroendevald har du en viktig roll när det kommer till att möta medarbetare som upplevt diskriminering men också i det förebyggande arbetet mot diskriminering enligt diskrimineringslagen.